Kedje spray CASTROL O-R 400ml

CASTROL O-R 400ml

Utmärkt smörjning och skydd under extrema förhållanden

Enastående penetration och vidhäftning för minimal slängning

Snabb avdunstning av lösningsmedel för att minska penetrationstiden 

Motstånd mot vattenavtvättning 

Minska friktionsegenskaperna för att maximera effektuttaget och slitageskydd

Skydd mot korrosion och aggressiv miljöpåverkan   

155,00 kr