Depåmatta MOTO-MASTER

MOTO-MASTER 100 cm x 200 cm

Den professionella kvaliteten depåmatta är ett trevligt blickfång i varje

verkstad och gjord för att tåla tuff utomhusbruk och upprepad rengöring. 

När den används på banan ger den ett rent arbetsutrymme runt cykeln och

 skyddar miljön från förorenande vätskespill. 

Den kan också användas som dörrmatta till butiken. 

760,00 kr