Kylvätska TWIN AIR lce Flow 2,2 liter

TWIN AIR lce Flow kylvätska 2,2 liter

Klar att använda demineraliserat vatten, behöver inte spädas

Monopropylenglykolbaserad (MPG)

Banbrytande nanoteknik och organisk additivteknik 

Silikat 

fri, biologiskt nedbrytbar och giftfri 

Minskar och bibehåller optimala driftstemperaturer 

Extremt fryspunktsskydd (-26C) (-14 F)

Långvarigt skydd av alla metaller/tätningar

Finns i flaskor på 2,2 liter 

 

260,00 kr